Ανακοινώσεις

Μίσθωση Υπηρεσιών CUT Summer Camp

Το Δ.Σ τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με τη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού, την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “

Το Δ.Σ τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με τη Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού, την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητική Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2018” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, ασύρματα δίκτυα κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ/Η  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

Σημείωση: Το έντυπο Υπόδειγμα σημειώματος αφορά όλες τις θέσεις

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 20  Απριλίου και ώρα 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαρία Πρωτοπαπά στο 25002543, summercamp@cut.ac.cy