«Γνώσεις & Δεξιότητες με χαρακτήρα: Το σχολείο που θέλουμε»