Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τhe Climate-KIC Journey

Ημερομηνία έναρξης: 

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου, 2018

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

To πρόγραμμα "Τhe Climate-KIC Journey"  θα λάβει χώρα και αυτ

Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Τα Σχέδια Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών

Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Τα Σχέδια Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών

Subscribe to RSS - Ευρωπαϊκά Προγράμματα