Κατάρτιση

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, 2019

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)

Κατάρτιση Προσωπικού στο Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου, 2021

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Σχέδιο Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Τα Σχέδια Κινητικότητας στα Πλαίσια της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιχορηγημένα από το πρόγραμμα, τα οποία στηρίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και του προσωπικού των Κυπριακών

Subscribe to RSS - Κατάρτιση