Απασχόληση - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Διαδικτυακό Σύστημα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Ημερομηνία έναρξης: 

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Διαδικτυακό Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας του Τμήματος Εργασίας

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 6 Ιουλίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία

Σχέδιο Παροχής Κίνητρων για την Απασχόληση Άνεργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 Ετών

Ημερομηνία έναρξης: 

Δευτέρα, 7 Αυγούστου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25.