Εκπαίδευση - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 8 Μαρτίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, 2019

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση σε άτομα ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης)