Χρήσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ)

Οι Υπηρεσίες Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα που αναζητούν εργασία μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου και από τα Παραρτήματα Παραλιμνίου και Πόλης Χρυσοχούς.
Συγκεκριμένα προσφέρονται:
- Υπηρεσίες για εξεύρεση και τοποθέτηση σε κατάλληλη εργασία (σε ανέργους και άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία)
- Συμβουλές και πληροφορίες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους τοπικά ή παγκύπρια
- Πληροφορίες για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και ανέλιξης σε διάφορα επαγγέλματα
- Πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία
- Ειδική εξυπηρέτηση σε ομάδες ατόμων, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση και διατήρηση εργασίας.
- Για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό μπορείτε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα «Η Ευρώπη σου», όπου σας παρέχονται όλες οι πρακτικές πληροφορίες για το τι πρέπει να γνωρίζετε αν σκοπεύετε να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Απασχόλησης πατήστε  εδώ

Ενημερωθείτε για τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας πατώντας εδώ

Επιπλέον είνια διαθέσιμο και το Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το οποίο παρέχει εξυπηρετήσεις σε αιτητές εργασίας και εργοδότες, εγγεγραμμένους και μη στα Γραφεία Εργασίας. Για τις δημοσιευμένες κενές θέσεις εργασίας στην παρούσα ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορούν να έχουν πρόσβαση Κύπριοι και Κοινοτικοί που διαμένουν στην Κύπρο, όπως και άλλα άτομα που διαμένουν στην Κύπρο και με βάση το καθεστώς της νόμιμης παραμονής τους, έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Κύπρου. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Διαδικτυακό Σύστημα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόληση πατώντας εδώ

Έρευνες Γνώμης και Ομάδες Εστίασης

Με την έναρξη του έργου πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έργου έρευνα γνώμης και 5 ομάδες εστιάσης σε αστικές και αγροτικές περιοχές στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό για να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των νέων ηλικίας 14-25 ετών για θέματα εξεύρεσης εργασίας, για τα προγράμματα απασχολησιμότητας και για το έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η έρευνα γνώμης και οι ομάδες εστίασης θα επαναληφθούν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για να διαπιστωθεί κατά πόσο η εκστρατεία ενημέρωσης συνέβαλε στη γνωστοποίηση των προγραμμάτων Youth Guarantee. 

Αποτελέσματα Έρευνας Γνώμης

Αποτελέσματα Ομάδων Εστίασης

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ)

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων (ΕΣΔΑΝ) περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, δράσεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία», σύμφωνα με την οποία για κάθε νέο ηλικίας 15-24 ετών θα πρέπει  να προσφέρεται μια ποιοτική ευκαιρία απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός 4 μηνών  από την ημέρα που παραμένει άνεργος ή που ολοκληρώνει/διακόπτει την εκπαίδευσή του. Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν μέτρα στήριξης των νέων για διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας καθώς και μέτρα για ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία καταγράφει για πρώτη φορά, το όραμα της πολιτείας για τους νέους σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων σε οκτώ τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων. Μελέτησε την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία πατώντας εδώ

Προβλέψεις απασχόλησης

Η ΑνΑΔ ανέλαβε το έργο της διενέργειας μακροχρόνιων προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο για δεκαετή περίοδο. Η πιο πρόσφατη σειρά προβλέψεων απασχόλησης για την Κύπρο καλύπτει την περίοδο 2017-27 και περιλαμβάνει προβλέψεις για την απασχόληση, τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις μόνιμες αποχωρήσεις σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας.Μάθε περισσότερα για τις προβλέψεις απασχόλησης εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Για να παρακολουθήσετε εργαστήρια Europass για να ετοιμάσετε ένα πρότυπο βιογραφικό σημείωμα που θα σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό, πατήστε εδώ