Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ΔΣ του ΟΝΕΚ