Επίσκεψη Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στα γραφεία του ΟΝΕΚ