Παρουσίαση αποτελεσμάτων παγκύπριας έρευνας καταγραφής των απόψεων των νέων της Κύπρου