Υπογραφή Πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΟΝΕΚ και του ΣυΝΚ