Εγκαίνια νέων γραφείων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου