Συνάντηση του προέδρου του ΟΝΕΚ, με τον Υπουργό Υγείας