Στιγμιότυπα από τη διαβούλευση που έγινε στις 10/09 στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) για διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία