Διαβούλευση Νέων στις 06/09/2016 στο Οίκημα Κέντρου Νεότητας Απώλειας Ακοής