Παράδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού