Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία στο Υπουργικό Συμβούλιο