Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου