Παρουσίαση Νέου Προγράμματος «MAKERSPACE» Συνεργασία Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και Δήμου Λάρνακας