Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Active Youth και του Προγράμματος Επιχειρηματικης Αναπτυξης Νεων