Ημερίδα Ενημέρωσης για τα προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps Cyprus