Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Μουσείο Πιερίδη