Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Οργάνωση OXYGONO