Συμμετοχικός διάλογος με θέμα “Ασφάλεια στη θάλασσα”