Απασχόληση - Άλλοι Φορείς

Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής μέχρι και 29 ετών 

Ημερομηνία έναρξης: 

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής μέχρι και 29 ετών