Απασχόληση - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία έναρξης: 

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου, 2017

Ημερομηνία λήξης: 

Τετάρτη, 30 Ιουνίου, 2021

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε απόφοιτους κάτω των 30 ετών.