Κατάρτιση - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)

Κατάρτιση Προσωπικού στο Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων

Ημερομηνία έναρξης: 

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου, 2018

Ημερομηνία λήξης: 

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου, 2021

Κατηγορία Σχεδίου: 

Φορέας: 

Πρωτοβουλία της ΑνΑΔ για Στήριξη του Τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων